آیین تجلیل از پاکبانان نمونه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار

آیین تجلیل از پاکبانان نمونه شهرداری سبزوار به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر با حضور رییس و اعضای محترم شورای شهر شهرستان ، شبیری سرپرست شهرداری و دیگر مدیران مجموعه در این مراسم پاکبانان نمونه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار توسط مدیران شهری تقدیر شدند.