نشست خبری شهردار سبزوار با اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد.