چهارمین جلسه کمیته زیرساخت ستاد بازآفرینی شهری سبزوار صبح امروز با حضور صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری، رهنمافر معاون فنی و عمرانی فرمانداری، جراحی سرپرست دبیرخانه ستاد بازآفرینی محلات هدف شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظامی در محل سالن جلسات شهرداری سبزوار برگزار شد.  🔰در این جلسه، مشکلات و‌کمبود مناطق هدف شامل محلات عیدگاه، صالح آباد و بهاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان داده شد.

چهارمین جلسه کمیته زیرساخت ستاد بازآفرینی شهری سبزوار صبح امروز با حضور صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری، رهنمافر معاون فنی و عمرانی فرمانداری، جراحی سرپرست دبیرخانه ستاد بازآفرینی محلات هدف شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظامی در محل سالن جلسات شهرداری سبزوار برگزار شد. 🔰در این جلسه، مشکلات و‌کمبود مناطق هدف شامل محلات عیدگاه، صالح آباد و بهاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان داده شد.

چهارمین جلسه کمیته زیرساخت ستاد بازآفرینی شهری سبزوار صبح امروز با حضور صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری، رهنمافر معاون فنی و عمرانی فرمانداری، جراحی سرپرست دبیرخانه ستاد بازآفرینی محلات هدف شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظامی در محل سالن جلسات شهرداری سبزوار برگزار شد. 🔰در این جلسه، مشکلات و‌کمبود مناطق هدف شامل محلات عیدگاه، صالح آباد و بهاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان داده شد.

دوشنبه 25 دی 1402